Dzieje Siekierek

Siekierki – osiedle rolnicze w dzielnicy Mokotów, dawna wieś położona na Kępie Bełk między Solcem, a Czernikowem, wzmiankowana w XVI wieku. W końcu XVII w. wieś Siekierki nabył S.H. Lubomirski i wzniósł drewniany pawilon rozrywkowy. W latach 1720-1733 Siekierki i Czerniaków wraz z dobrami ujazdowskimi dzierżawił August II wykorzystując je jako tereny łowieckie i miejsce ćwiczeń wojskowych. W 1775 r. było 27 gospodarstw chłopskich, w XIX w. 45 gospodarstw i 141 morgów gruntu (ok. 79 ha), a folwark liczył 1269 morgów. W roku 1916 Siekierki zostały przyłączone do Warszawy.1

Historia Siekierek to przede wszystkim tragiczne losy mieszkańców. Powstanie listopadowe, styczniowe, I i II wojna światowa. Pierwsze rozstrzelania w 1939 roku, obecność wojska niemieckiego - oddział ochrony przeciwlotniczej stacjonujący w Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Gościniec 53, objawienie Matki Boskiej pani Władysławie Fronczak (pierwsze 3 maja 1943 roku), udział mieszkańców w walkach Powstania Warszawskiego, przeprawy powstańców przez Wisłę, a także tragiczne w skutkach wymordowanie prawie wszystkich siekierkowskich mężczyzn i spalenie Siekierek 23 sierpnia 1944 roku.

Po zakończeniu wojny dekret warszawski z 26 października 1945 r. tzw. "Dekret Bieruta", upaństwowił część gruntów warszawskich, w tym tereny Siekierek i zablokował możliwość rozbudowy na własną rękę. Bliskość Wisły też miała bezpośredni wpływ na historię rodzin siekierkowskich, duża liczba mieszkańców trudniła się wydobywaniem piasku z rzeki, wikliniarstwem. Musiała sobie radzić z corocznym powodziami, bowiem dopiero w 1926 roku umocniono i dokończono budowę wałów.


1 - Encyklopedia Warszawy, Warszawa 1975 PWN, s. 571
historia
dmuchawiec dzieje Siekierek
dmuchawiec ludzie
dmuchawiec życie codzienne
dmuchawiec zapomniane miejsca
dmuchawiec losy rodzin
Stary Dom gołębniki koszykarze łyżwiarze piaskarze wesela zbiory łąka Dorożkarze
Dorożkarnia

DK Dorożkarnia, ul. Siekierkowska 28, 00-709 Warszawa telefon 022 841 91 22 koperta biuro@dorozkarnia.pl globus www.dorozkarnia.pl
©Dorożkarnia 2008. All Rights Reserved